“IZRAEL MÁ PRÁVO NA OBRANU” SA TERAZ STALO ZÁSTERKOU PRE “IZRAEL MÁ PRÁVO PÁCHAŤ GENOCÍDU” – ÍRSKY POSLANEC

10

“Hamas porušil 7. októbra medzinárodné právo. Hamas zaútočil na nevinných civilistov tým najbezcitnejším a neľudským spôsobom a jeho akcie boli po správnosti, ľuďmi naprieč celým svetom, odsúdené. Izrael porušil medzinárodné právo, a to nielen každý deň od 7. októbra (2023), ale prakticky ho porušuje každý jeden deň už celé dekády. Izraelská okupácia Palestínskych území je v rozpore s medzinárodným právom. Izraelská blokáda Palestínskeho územia je v rozpore s medzinárodným právom. Izraelské zákony a rozširovanie nelegálnych osád je v rozpore s medzinárodným právom. Izraelské presadzovanie systému apartheidu, ktoré obmedzuje pohyb Palestínčanov a popiera ich základné práva je v rozpore s medzinárodným právom. Izrael pravidelne a systematicky napáda a zabíja palestínskych civilistov, čo je v rozpore s medzinárodným právom.

Takže otázka, ktorá musí byť nami, v politickom živote zodpovedaná, je táto: Ako svet zareaguje na flagrantné porušovanie medzinárodného práva? Keď došlo na príšerné vojnové zločiny páchané na masách, odpoveď bola veľmi jasná a veľmi dôsledná. Svetoví vodcovia sa v jednom šíku vyjadrili, že Izrael má právo sa brániť. Jeden za druhým opakujú tieto slová, veľký a dobrý, vrátane našej vlády – Izrael má právo sa brániť, opakované v jednom stanovisku za druhým, v jednom tweete za druhým, a to napriek plnému pochopeniu, že tieto slová sa stanú kontaminované. Vyjadrenia, že Izrael má právo sa brániť v skutočnosti znamenajú, že Izrael toto právo berie ako licenciu na bombardovanie civilistov, na bombardovanie škôl, nemocníc a ďalšej civilnej infraštruktúry, a teraz ho vzal ako licenciu na donútenie premiestniť 1 milión ľudí z jedného okraja väzenia pod holým nebom, na druhý. Ako licenciu k zastaveniu prísunu jedla, elektriny, zdravotníckych zásob obliehanej civilnej populácii a k zastaveniu prístupu k vode, spôsobujúc, že deti, chorí, invalidi a starí ľudia doslova umierajú od smädu.

“Izrael má právo sa brániť” sa teraz stalo zásterkou pre “Izrael má právo páchať genocídu” priamo pred našimi očami. Ako je možné, že nikdy nepočujeme slová ako “Palestína má právo sa brániť”? Ani vtedy, keď humanitárny konvoj prinášajúci do Gazy základné zásoby zasiahnú vojenské útoky Izraela a deväť neozbrojených aktivistov je zavraždených. Ani vtedy, keď sa mierumilovný pochod Palestínčanov proti ilegálnej blokáde stretne s vojenským útokom a je zabitých 300 demonštrantov. Ani po nespočetnom bombardovaní Gazy izraelskými silami, ani keď Izrael trafí a zabije štyroch malých palestínskych chlapcov hrajúcich futbal na pláži. Ani vtedy, keď sú Palestínčania vytiahnutí zo svojich domovov a nútení sa pozerať ako sú ich domy zbúrané, aby uvoľnili miesto ilegálnym izraelským osadám na území, ktoré je jasne definované medzinárodným právom ako súčasť Palestíny. A ani po nespočetných ofenzívnych útokoch Izraela proti obyvateľom Gazy alebo Západného brehu.

Počul niekto, hocikto v tomto parlamente, že by bol niektorý západný líder autorom slov: “Palestína má právo sa brániť”? A a ak nie, a ja vás nežiadam povedať tieto slová – a v skutočnosti je dobre, že ste ich nepovedali – pretože ako všetci dobre vieme, Palestínčania sa nemajú ako brániť. Nie proti jednej z najsilnejších vojenských síl na svete, ktorú podporuje ešte mocnejšia vojenská sila. Pravdou je, že obyvatelia Palestíny, rovnako ako nevinní obyvatelia Izraela, nepotrebujú medzinárodné spoločenstvo, aby hovorilo im a ich lídrom, že majú právo privodiť ešte viac bombardovania, viac bolesti, viac utrpenia. Oni potrebujú, aby medzinárodné spoločenstvo povedalo STOP! Prestaňte, prepustite rukojemníkov, zastavte bombardovanie, obliehanie, masaker. Potrebujú, aby medzinárodné spoločenstvo povedalo Izraelu, aby zastavil blokádu, zastavil apartheid, zastavil anexiu území, zastavil genocídu. A potrebujú krajiny, ktoré budú ukazovať cestu a Írsko by malo byť jednou z týchto krajín. My poznáme kolonializmus, poznáme útlak, poznáme konflikt, ale tiež poznáme riešenie konfliktu, vieme ako dosiahnuť mier, vieme ako sformovať národ. A práve preto, čo sami vieme, čo nás história naučila, naše volanie musí dnes byť jasné. Okamžité, úplné a jednoznačné prímerie a rozhodná medzinárodná intervencia, ktorá povedie k jednaniam, trvalému a spravodlivému mierovému vyrovnaniu a konečne – k slobodnej, suverénnej a nezávislej Palestíne.

Matt Carthy, írsky poslanec

ROZHĽADY
Globálnym civilizačným procesom, predovšetkým geopolitike, ekonomickej nerovnosti, vojenským intervenciám a dopadom západnej mocenskej hemisféry na zvyšok sveta sa venujem posledných 15 rokov. V rámci kapacít príležitostne prekladám články a videá, s dôrazom na historický kontext a kultúrno-spoločenské i environmentálne súvislosti. Som otec, dobrodruh, kultúrny antropológ, ktorý miluje svoju domovinu, ctí históriu, tradície a prírodnú krajinu, ktoré pomáha chrániť a zachovávať, odmietajúci politické či náboženské ideológie. Nadovšetko si ctím humanitu, mier, spravodlivosť a pravdu a tieto kvality sa snažím žiť a aj vnášať do sveta, ktorý spoluvytváram.