ZÁMER WEBU

Spravodajský web Rozhľady.sk je zameraný na rozširovanie, resp. obohacovanie informačného spektra slovenskej verejnosti a má podnietiť vlastné kritické uvažovanie jednotlivcov, napríklad aj porovnávaním viacerých zdrojov / názorov / skúseností, nakoľko mediálna scéna na Slovensku je dlhodobo poznačená zaujatosťou, selektívnym  prístupom k informáciám a žiaľ aj neodbornosťou a absenciou profesionálneho zahraničného spravodajstva, čo vedie, či už vedome alebo nevedome, k dezinterpretácii reality.

Zámerom Rozhľadov je ponúknuť čitateľom a sledovateľom spektrum informácií, ktoré z vyššie spomenutých dôvodov absentujú v štandardnom slovenskom mainstreame (médiá hlavného prúdu) alebo sú z rôznych dôvodov “poznačené” a zmanipulované aj v tzv. alternatívnych médiách. Konšpirácie a neobjektívnu, selektívnu žurnalistiku je nevyhnutné nielen dopĺňať ďalšími zdrojmi, ale predovšetkým nahradiť súvislosťami, na ktoré upozorňujú skutoční odborníci a profesionáli, najlepšie so skúsenosťou priamo v teréne.

Rozhľady sú nezávislým projektom, ktorí sa orientuje predovšetkým na zahraničné spravodajstvo i publicistiku formou prekladov zahraničných správ, názorov odborníkov (formou článkov i prekladu videí), no prináša tiež vlastné analýzy a komentáre k udalostiam vo svete. Projekt vzišiel zo 6-rokov fungujúceho spravodajsko-spoločenského portálu Nie je to tak, na ktorý nadväzuje v pozmenenom – objektivizovanom – formáte (vzhľadom na reálne kapacity tvorcov) a bude prinášať viac informácií zo sveta novými formami a rubrikami.

Projekt zostáva nezávislým, financovaným výlučne z vlastných zdrojov tvorcov, ktorí obsah vytvárajú z vlastnej iniciatívy a vo vlastnom čase. Špekulácie z postranných záujmov či nebodaj “motivácií zo zahraničia” striktne odmietame, rovnako sa rázne staviame proti dnešnému bezhlavému nálepkovaniu a honu na čarodejnice (často len kvôli inému názoru).