EEA: ZNEČISTENÉ OVZDUŠIE SPÔSOBILO V ROKU 2018 PREDČASNÉ ÚMRTIE TAKMER POL MILIÓNU EURÓPANOV

4
Továreň v Tirolsku, zdroj: pixabay.com

Európska environmentálna agentúra (EEA) v pondelok zverejnila údaje, z ktorých vyplýva, že na Slovensku spôsobilo znečistenie ovzdušia v roku 2018 asi 5000 predčasných úmrtí.
EEA konštatuje, že “znečisťujúce látky z poľnohospodárstva, vykurovania domácností a vozidiel prekračujú úrovne potrebné na zabezpečenie dýchateľného (bezpečného) vzduchu v súlade s usmerneniami Svetovej zdravotníckej organizácie, a to aj napriek právnym predpisom EÚ, vládnym záväzkom a dlhoročným kampaniam”.

Vystavenie znečisteniu jemnými časticami (jednej z najnebezpečnejších foriem znečistenia ovzdušia) spôsobilo podľa EEA v roku 2018 asi 417 000 predčasných úmrtí (v rátane pevných látok v ovzduší je to až 492 000) v celej Európe a iba Írsko, Island, Fínsko a Estónsko preukázali postačujúce úrovne týchto látok.

Štúdia tiež zistila, že kým klesá podiel emisií z automobilov či elektrární (vďaka zelenej energii), najväčším problémom zostáva napríklad spaľovanie dreva v domácnostiach, no hlavne poľnohospodárstvo.

Limity EÚ pre jemné tuhé častice nazývané PM2,5 sú menej prísne ako pokyny WHO a v roku 2018 ich prekročilo šesť členských štátov – Taliansko, Poľsko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvátsko a Česká republika.

V roku 2020 sa predpokladá zníženie podielu nebezpečných častíc v ovzduší, a to celosvetovo vzhľadom na opatrenia súvisiace s koronavírom.

Viac v článku The Guardian.

ZDROJThe Guardian
MATEJKO
Geopolitike a predovšetkým vojenským intervenciám sa venujem posledných 15 rokov, v rámci toho príležitostne prekladám články a videá geopolitického charakteru, s dôrazom na historický kontext a kultúrno-spoločenské súvislosti, ako aj na vplyv západnej hemisféry na zvyšok sveta. Posledných 6 rokov sa intenzívne venujem predovšetkým konfliktu v Sýrii, komunikujem s rôznymi nezávislými novinármi priamo zo Sýrie a o udalostiach informujem na FB stránke Sýrsky spravodaj Panteon. Som otec, cestovateľ, kultúrny antropológ, turista a environmentalista, angažovaný v komunálnej politike, ktorému nie sú ľahostajné ani udalosti a vývoj vo svete.