EÚ SA VZOPRELA TRUMPOVI A ZABLOKUJE SANKCIE USA VOČI IRÁNU

418
Prvé stretnutie ministrov EÚ s predstaviteľmi Iránu ohľadom jadrovej dohody v roku 2003 v Teheráne, zdroj: Wikimedia Commons

Európska únia zavádza tzv. Blokovací zákon na ochranu svojich firiem pôsobiacich v Iráne pred hroziacimi sankciami USA proti tejto krajine.

Prvé kolo obnovených sankcií USA nadobudne účinnosť tento utorok po polnoci amerického východného času a ďalšie prísne sankcie nadobudnú účinnosť začiatok novembra. Washington obnovuje sankcie, ktoré boli zrušené proti Iránu po tom, čo sa jednostranne vzdal historickej jadrovej dohody s Teheránom po mnohých rokoch rokovaní.

Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA) o obmedzení jadrového programu Teheránu z roku 2015 bol podpísaný Iránom, Spojenými štátmi, Ruskom, Čínou a Európskou úniou. Odchod Washingtonu od jadrovej dohody bol široko odsúdený EÚ a ďalšími signatármi dohody.

Európska komisia uviedla, že napriek americkým sankciám budú európske spoločnosti pokračovať v legálnom podnikaní v Iráne pod ochranou Bruselu.

“Zrušenie sankcií súvisiacich s jadrovou energiou je základnou súčasťou dohody – jej cieľom je pozitívny vplyv nielen na obchodné a hospodárske vzťahy s Iránom, ale hlavne na život iránskeho ľudu. Sme odhodlaní chrániť európske hospodárske subjekty, ktoré sa zaoberajú legitímnym obchodom s Iránom, v súlade s právnymi predpismi EÚ a s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN 2231 “, uviedla Európska komisia v pondelok.

“Preto Európska únia aktualizuje Blokovací zákon, ktorý vstúpi do platnosti 7. augusta s cieľom chrániť európske spoločnosti, legitímne obchodujúce s Iránom pred dopadom mimoteritoriálnych sankcií USA,” dodala.

Brusel už v máji oznámil, že od augusta spustí Blokocí zákon. Zákon bol prvýkrát prijatý v roku 1996 a nedovoľuje, aby na európske spoločnosti dopadali mimoteritoriálne účinky amerických sankcií. Umožňuje spoločnostiam vymáhať náhrady škôd vyplývajúcich z takýchto sankcií a anuluje účinky rozsudkov zahraničných súdov na ne aplikovaných.

Európania sú “odhodlaní pracovať na zachovaní a dodržiavaní účinných finančných kanálov s Iránom, vrátane pokračovania iránskeho exportu ropy a zemného plynu”, dodala Európska komisia.

Signatári tvrdia, že zachovanie jadrovej dohody s Iránom je “otázkou dodržiavania medzinárodných dohôd a záležitosťou medzinárodnej bezpečnosti”.

ZDROJrt.com
ROZHĽADY
Globálnym civilizačným procesom, predovšetkým geopolitike, ekonomickej nerovnosti, vojenským intervenciám a dopadom západnej mocenskej hemisféry na zvyšok sveta sa venujem posledných 15 rokov. V rámci kapacít príležitostne prekladám články a videá, s dôrazom na historický kontext a kultúrno-spoločenské i environmentálne súvislosti. Som otec, dobrodruh, kultúrny antropológ, ktorý miluje svoju domovinu, ctí históriu, tradície a prírodnú krajinu, ktoré pomáha chrániť a zachovávať, odmietajúci politické či náboženské ideológie. Nadovšetko si ctím humanitu, mier, spravodlivosť a pravdu a tieto kvality sa snažím žiť a aj vnášať do sveta, ktorý spoluvytváram.