HROMADNÁ PRIPOMIENKA K VOJENSKEJ DOHODE MEDZI SLOVENSKOM A USA

478
Najväčšia americká letecká základňa -Rammstein v Nemecku mimo územia USA, foto: Karsten Friedel, zdroj: Flickr

Ústavní právnici, politológia a mieroví aktivisti považujú návrh vojenskej zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických, ktorej hlavným cieľom je rozmiestnenie Ozbrojených síl USA na území Slovenskej republiky, za poškodzujúci slovenské záujmy a pre rozpor s Ústavou SR podávajú hromadnú pripomienku k návrhu zmluvy.

Historik a analytik Eduard Chmelár, ktorý demaskoval a zverejnil aj pôvodnú vojenskú dohodu s USA, o ktorej tiché presadenie sa svojho času snažil bývalý minister zahraničia Lajčák, označil súčasnú podobu zmluvy, presadzovanú predovšetkým ministrami Naďom a Korčokom za tak nevýhodnú a pre Slovensko nebezpečnú, že ktokoľvek, kto za ňu zdvihne ruku, by mal byť považovaný za “vlastizradcu“. Podľa Chmelára “je tragédiou, že tento štát sa dostal do rúk ľudí, ktorí sledujú skôr veľmocenské záujmy USA ako štátne záujmy Slovenskej republiky.” Podľa analytika a mierového aktivistu nedokážu presadzovatelia zmluvy sformulovať “jedinú relevantnú výhodu“, ktorá by zo zmluvy pre Slovensko vyplývala. Že sme v kontraste s nezmyselnými výdavkami tejto vlády odkázaní na pomoc Washingtonu vo výške 100 miliónov na renováciu dvoch slovenských letísk, si podľa Chmelára môže myslieť “len úplný idiot“, hlavne ak podľa takto naformulovanej zmluvy “stratíme kontrolu nad časťou vlastného územia, nebudeme môcť ovplyvniť ani to, kto na letiská obsadené Američanmi priletí a dokonca ani to, aké zbrane tam rozmiestnia a uskladnia.

Organizátori hromadnej pripomienky združení v iniciatíve Zjednotení za mier, medzi ktorých patrí aj uznávaný právnik Branislav Fábry, ktorý už skôr zverejnil komplexnú analýzu nevýhod plynúcich z tejto zmluvy, sa netaja tým, že chcú rozmiestňovaniu cudzích “spriatelených” vojsk na našom území zabrániť a žiadajú verejnosť o pomoc pri zbere elektronických podpisov pod svoju pripomienku. Ako informuje na svojej facebook stránke analytik Eduard Chmelár, organizátori “starostlivo zvažovali každé slovo a výsledkom je argumentačne a právne nepriestrelný dokument“.

Pripomienku s dostatočným množstvom podpisov je nutné podať do nedele 2. januára 2022 a ak ministerstvo obrany ako predkladateľ nevyhovie hromadnej pripomienke, “musí prebehnúť so zástupcami nášho občianskeho združenia Zjednotení za mier tzv. rozporové konanie. Ak sa na rokovaní nepodarí rozpor odstrániť, musí sa hromadná pripomienka prerokovať na zasadnutí vlády,” upresňuje Chmelár. Ministerstvo obrany SR využilo na predloženie kontroverznej zmluvy, ktorá by zásadným spôsobom mohla ovplyvniť bezpečnosť a suverenitu Slovenskej republiky obdobie vianočných a novoročných sviatkov, lockdown a núdzový stav, ktoré medzi iným znemožňuje aj konanie prípadných protestov.

“Zapracovanie pripomienky posilní zvrchovanosť, zvýši bezpečnosť Slovenskej republiky a odstráni diskrimináciu občanov SR voči subjektom uvádzaným v dohode,” uvádza sa v hromadnej pripomienke. Organizátori preto predkladajú ako hlavný a najzásadnejší bod:

1. Odmietnuť návrh dohody v celom rozsahu pre rozpor s Ústavou SR a záujmami Slovenskej republiky.

V prípade, že sa organizátorom nepodarí presadiť túto zásadnú pripomienku, “predkladáme ďalších šesť konkrétnych zásadných pripomienok a návrhov na zmenu textu“, vysvetľuje vo svojom príspevku Chmelár. “Týkajú sa najmä odstránenia neprijateľných až protiústavných ustanovení, keď Slovensku nevyplývajú z tejto zmluvy žiadne práva a USA prakticky žiadne povinnosti. Taktiež chýbajú právne záruky, že Spojené štáty nerozmiestnia na našom teritóriu jadrové zbrane a že nebudú používať územie SR na vojenskú agresiu. Rovnako trváme na zachovaní právomocí orgánov činných v trestnom konaní.” Organizátori v tomto zmysle ďalej požadujú:

2. Vytvoriť systém riešenia sporov, ktorý bude chrániť záujmy SR.
3. Výslovný zákaz dovozu, rozmiestnenia, prechovávania a skladovania jadrových zbraní na území SR.
4. Obmedzenie aktov vojnového násilia s využitím územia SR.
5. Vytvoriť systém spoločnej kontroly.
6. Vytvoriť pravidlá na ochranu verejného zdravia na území SR.
7. Zachovať právomoci slovenských orgánov činných v trestnom konaní.

Náš spoločný cieľ je jasný: nedovoliť, aby našu vlasť po skúsenostiach 20. storočia opäť „dočasne“ obsadila „spriatelená“ armáda,” píše Eduard Chmelár a vyzýva podporovateľov mieru, “aby aspoň na čas zanechali ideologické spory, žabomyšie vojny a najrozličnejšie predsudky a spoločnými silami zabojovali o slobodu a nezávislosť Slovenska. Niet momentálne dôležitejšej úlohy. Nepriateľ je dnes silnejší, organizovanejší a zákernejší, ale verím, že spoločná vôľa tohto národa ho ešte stále môže poraziť. A ak nie, aspoň sa o to treba pokúsiť, lebo zničiť nás môžu len tak, ak sami rezignujeme. Podpisujte, zdieľajte, rozosielajte. Výročie vzniku nezávislej Slovenskej republiky tohto roku oslávime zápasom o jej slobodu.

Eduard Chmelár tiež vyvracia fámy, že za aktivitou stojí George Soros a upresňuje, že organizácia Via Iuris, na stránke ktorej sa zbierajú podpisy pod pripomienku “je len správcom siete a svojím systémom viacnásobnej kontroly podpisov zabezpečuje, že štátne orgány majú k takejto forme zbierania podpisov dôveru“. Chmelár označil obvinenia zo strany presadzovateľov zmluvy, že za organizátormi pripomienky stojí Putin za absurdnú konšpiráciu a podľa neho sú slová ministra obrany Jaroslava Naďa, ktorý “jeden deň nazval Jozefa Viktorína „falošným generálom“ a „trtkom“ a druhý deň obvinil Braňa Fábryho, že ho platí Rusko a jeho analýzu zmluvy označil za „hnoj“, “jasnou známkou, že zjavne stráca sebakontrolu“.

Viac informácií:

Petícia pod “Hromadná pripomienka k Návrhu na uzavretie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických”, ktorú podporilo už takmer 9-tisíc ľudí

Docent Branislav Fábry (Právnická fakulta UK) – komplexná analýza “dohody o ochrannej spolupráci s USA”

Petícia “Nech je Slovensko poslom mieru v srdci Európy”, ktorú podporilo už takmer 25-tisíc ľudí

ROZHĽADY
Globálnym civilizačným procesom, predovšetkým geopolitike, ekonomickej nerovnosti, vojenským intervenciám a dopadom západnej mocenskej hemisféry na zvyšok sveta sa venujem posledných 15 rokov. V rámci kapacít príležitostne prekladám články a videá, s dôrazom na historický kontext a kultúrno-spoločenské i environmentálne súvislosti. Som otec, dobrodruh, kultúrny antropológ, ktorý miluje svoju domovinu, ctí históriu, tradície a prírodnú krajinu, ktoré pomáha chrániť a zachovávať, odmietajúci politické či náboženské ideológie. Nadovšetko si ctím humanitu, mier, spravodlivosť a pravdu a tieto kvality sa snažím žiť a aj vnášať do sveta, ktorý spoluvytváram.