FRANCÚZSKY SENÁT VYZVAL VLÁDU, ABY UZNALA NEZÁVISLOSŤ KARABAŠSKEJ REPUBLIKY A ODSÚDIL VOJENSKÉ KROKY AZERBAJDŽANU A TURECKA

23
Francúzsky parlament, zdroj: Wikimedia Commons

Rezolúcia, ktorú prijal francúzsky senát v stredu 18. novembra 2020, vyzýva vládu, aby uznala nezávislosť Karabašskej republiky (Republiky Arcach) v jej pôvodných hraniciach z roku 1994 a odsudzuje agresiu Azerbajdžanu a Turecka, ktoré podnietilo konflikt zbraňami i islamskými žoldniermi.

V rezolúcii francúzskeho senátu sa konštatuje, že:

 • turecký prezident Recep Tayip Erdogan v posledných rokoch zvýšil provokácie, zastrašovanie a hrozby voči Francúzsku, Európe a ďalším krajinám
 • expanzívna politika vedená Tureckom je hlavným faktorom destabilizácie vo východnom Stredomorí, na Blízkom a Strednom východe a v súčasnosti na južnom Kaukaze a táto destabilizácia predstavuje hrozbu pre bezpečnosť Francúzska a Európy
 • konflikt v Náhornom Karabachu sa odohráva v nestabilnom regióne a že predstavuje ďalšie riziko eskalácie napätie medzi mocnosťami
 • pôvodcom agresie proti obyvateľstvu Náhorného Karabachu je vojenská podpora, ktorú Turecko poskytuje Azerbajdžanu, vrátane nasadia žoldnierov, ktorí slúžili v džihádistických skupinách v Sýrii
 • arménske obyvateľstvo Náhorného Karabachu bolo historicky pod azerbajdžanskou kontrolou opakovane podrobované organizovaným masakrom
 • správy medzinárodných organizácií svedčia o nemožnosti arménskeho obyvateľstva slobodne žiť v Azerbajdžane
 • Azebajdžanská republika nezaručuje bezpečnosť a slobodu arménskeho obyvateľstva v Náhornom Karabachu
 • proces mierového riešenia presadzovaný Minskou skupinou, ktorej je Francúzsko členom popri Rusku a USA) je trvalo brzdený tým, že Azerbajdžan využíva vojenské riešenie
 • odsudzuje vojenskú agresiu Azerbajdžanu s podporou tureckých orgánov a zahraničných žoldnierov a žiada okamžité stiahnutie azerbajdžanských ozbrojených síl zo zabratých území oblasti Náhorného Karabachu

Senát ďalej vyzýva francúzsku vládu, aby:

 • poskytla rozsiahlu humanitárnu pomoc civilnému obyvateľstvu Náhorného Karabachu
 • v rámci Minskej skupiny presadila ochranu tamojšieho obyvateľstva nasadením medzinárodných intervenčných síl pod jej záštitou
 • vyzvala na uskutočnenie medzinárodného vyšetrovania vojnových zločinov spáchaných v Náhornom Karabachu, najmä proti civilnému obyvateľstvu, vrátane použitia zbraní zakázaných medzinárodným právom
 • zabezpečila rokovania o trvalom urovnaní konfliktu, obnovenie hraníc stanovených v roku 1994, bezpečnosť arménskeho obyvateľstva a právo na návrat vysídlených osôb, ako aj zachovanie arménskeho kultúrneho a náboženského dedičstva
 • vyvodila diplomatické dôsledky voči tureckým orgánom a aby so svojimi európskymi partnermi zvážila primeranú reakciu
 • uznala Republiku Náhorný Karabach a aby tento akt bol nástrojom rokovaní o nastolení trvalého mieru.

Rezolúcia bola prijatá hlasom 305 senátorov, 30 členov senátu sa zdržalo a jeden bol proti rezolúcii. Kým rezolúciu neschváli vláda, je právne nezáväzná.

Návrh uznesenia o potrebe uznania Náhornej Karabašskej republiky v znení, ako ju prijal francúzsky senát.

ROZHĽADY
Globálnym civilizačným procesom, predovšetkým geopolitike, ekonomickej nerovnosti, vojenským intervenciám a dopadom západnej mocenskej hemisféry na zvyšok sveta sa venujem posledných 15 rokov. V rámci kapacít príležitostne prekladám články a videá, s dôrazom na historický kontext a kultúrno-spoločenské i environmentálne súvislosti. Som otec, dobrodruh, kultúrny antropológ, ktorý miluje svoju domovinu, ctí históriu, tradície a prírodnú krajinu, ktoré pomáha chrániť a zachovávať, odmietajúci politické či náboženské ideológie. Nadovšetko si ctím humanitu, mier, spravodlivosť a pravdu a tieto kvality sa snažím žiť a aj vnášať do sveta, ktorý spoluvytváram.