NAPRIEK ZÁVEROM EÚ, ČESKO ZAKAZUJE PLOŠNÉ POUŽÍVANIE HERBICÍDU GLYFOSÁT

617
Aplikácia herbicídu glyfosát v poľnohospodárstve, zdroj: pixabay.com

Navzdory rozhodnutiu a záverom Európskej komisie z konca minulého roka, sa Česká republika rozhodla zakázať plošné používanie kontroverzného herbicídu glyfosát.

Od 1. januára 2019 nebudú môcť českí poľnohospodári používať prípravky s obsahom glyfosátu pre tzv. desikant, teda urýchlenie dozrievania niektorých plodín či zvýšenie podielu sušiny porastu pred zberom, obmedzí sa tiež plošné používanie glyfosátu. Zmenu pravidiel podpísal minulý týždeň minister poľnohospodárstva Miroslav Toman.

“Zákaz sa bude vzťahovať aj na plošnú aplikáciu týchto prípravkov. To znamená, že ich bude možné použiť len cielene v prípadoch, keď nebude možné použiť iný účinný postup. Ide o prvý z dôležitých krokov, ktorými chceme výrazne znížiť používanie glyfosátu,” povedal minister poľnohospodárstva Miroslav Toman. Za posledných šesť rokov sa podľa ministerstva podarilo znížiť používanie pesticídov v ČR celkovo o 7,1%. Účinnej látky glyfozát sa v roku 2013 v ČR spotrebovalo 935 tisíc litrov, v roku 2017 to bolo 750 tisíc litrov.

Ľudí, používajúcich známy prípravok Roundup, ktorý glyfozát obsahuje, na súkromnej záhradke alebo v domácnosti sa ale zákaz nedotkne a výrobok od spoločnosti Monsanto tak na trhu zostane naďalej. To platí aj pre používanie prípravku na verejných priestranstvách. Viaceré mestá v ČR však už na svojom území používania glyfosátu zakázali, medzi nimi napr. Louny, Mělník či Brno.

Predseda Poľnohospodárskeho zväzu ČR Martin Pýcha povedal, že je krokom ministerstva zaskočený. Pýcha sa vyjadril, že plošný zákaz je zlý a ministerstvo o ňom so zväzom nediskutovalo. Zväz tak bude chcieť po ministerstve vedieť, ako to presne myslia s výnimkou používania v prípade, že nie je možný iný účinný postup. Zväz sa podľa Pýcha snažil obmedzovať využívanie glyfosátu už teraz.

Ochrancovia prírody naopak hodnotia prijatý zákon ako veľký krok k ozdraveniu českej krajiny. “Vítame sľub ministra poľnohospodárstva Tomana zakázať plošnú aplikáciu nebezpečného herbicídu glyfozát. To, s čím prichádza, je jedným z nutných krokov, ku ktorým Hnutie DUHA vyzýva české ministrami opakovane, “hovorí Klára Kyralová, expertka na potraviny a poľnohospodárstvo Hnutie DUHA. “A budeme v tom pokračovať v prípade, že by sa zákaz pokúsila odvrátiť napríklad silná lobby veľkých poľnohospodárskym podnikov. Budeme tiež naďalej žiadať rozšírenie zákazu aj na aplikáciu na verejných priestranstvách, kde môže toxický glyfozát zasiahnuť napríklad deti. Obmedziť je nutné tiež voľný predaj prípravku pre neprofesionálne používanie.”

Európska komisia vlani v decembri predĺžila licenciu na používanie glyfosátu o päť rokov. Komisia to zdôvodnila vyhlásením, že po dôkladnom posúdení všetkých dostupných údajov o glyfosáte dospela k záveru, že neexistuje žiadna spojitosť medzi glyfosátom a rakovinou u ľudí. Takisto upozornila na to, že za schvaľovanie, používanie alebo zákazy prípravkov na báze glyfozátu sú na svojich územiach zodpovedné jednotlivé členské štáty. Komisia dodala, že v EÚ sa schvaľujú iba látky, pre ktoré existujú objektívne dôkazy bezpečného používania. Koniec platnosti je stanovený na 15. decembra 2022, a to pre všetky použitia tejto účinnej látky.

Chemickú látku glyfosát, ktorú mimo využitia v poľnohospodárstve obsahujú aj prípravky na odstraňovanie buriny, označuje Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny za pravdepodobne karcinogénnu. Naopak Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európska chemická agentúra (ECHA), o ktorých posudky sa opiera pri rozhodnutí Európska komisia, považujú glyfozát za neškodný. Za jednoznačne škodlivú a rizikovú látku, pre ekológiu i zdravie človeka, ju považuje aj drvivá väčšina nezávislých ochranárskych organizácií.

Americká biotechnologická spoločnosť Monsanto, ktorá vyrába prípravky na ochranu rastlín, čelí niekoľkým tisícom žalobám, práve v spojitosti so zdravotnými a environmentálnymi rizikami ich produktov. V júli tohto roku spoločnosť prehrala súdny spor o 289 miliónov  dolárov. Podľa verdiktu súdu spôsobil prípravok Roundup rakovinu školskému správcovi z Kalifornie, ktorý spoločnosť zažaloval.

Na Slovensku sa glyfosát používa bez obmedzení, a to nielen v poľnohospodárstve či záhradkárstve, ale aj pri “ošetrovaní” lesov. Slovenskí lesníci totiž aj tento rok pristúpili k používaniu kontroverzného prípravku Roundup Bioaktiv vo viacerých oblastiach Slovenska a hoci trvajú na tom, že je pre stromy, zver či človeka neškodný, vystríhajú ľudí pred zberom lesných plodov a húb a to až mesiac po jeho aplikácii. Pri hlasovaní o predĺžení licencie herbicídu glyfosát v EÚ stálo aj Slovensko medzi 14 krajinami, ktoré boli za.

Povolenia na používanie podobných prostriedkov má u nás na starosti Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP). V roku 2015 dostal úrad listom výstrahu od Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, týkajúcu sa prípravkov na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky glyfosát, v súvislosti s možnou klasifikáciou tejto účinnej látky ako pravdepodobného ľudského karcinogénu 2A. Ako sa uvádza aj v liste, rozhodnutia ÚKSÚP ohľadom povolení sa opierajú predovšetkým o závery Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín a Európskej komisie. Preto je otázne, či aj na Slovensku môžeme očakávať podobné preventívne, ochranné opatrenia, ku ktorým sa odhodlala Česká republika, aj napriek záverom európskych inštitúcií i nevôli poľnohospodárov.

Rozhovor o glyfosáte s pedagógom Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe

Zdroj:

 

ROZHĽADY
Globálnym civilizačným procesom, predovšetkým geopolitike, ekonomickej nerovnosti, vojenským intervenciám a dopadom západnej mocenskej hemisféry na zvyšok sveta sa venujem posledných 15 rokov. V rámci kapacít príležitostne prekladám články a videá, s dôrazom na historický kontext a kultúrno-spoločenské i environmentálne súvislosti. Som otec, dobrodruh, kultúrny antropológ, ktorý miluje svoju domovinu, ctí históriu, tradície a prírodnú krajinu, ktoré pomáha chrániť a zachovávať, odmietajúci politické či náboženské ideológie. Nadovšetko si ctím humanitu, mier, spravodlivosť a pravdu a tieto kvality sa snažím žiť a aj vnášať do sveta, ktorý spoluvytváram.